ခ်စ္သူရဲ့ အထင္ႀကီးမႈကို ရရွိနိုင္ဖို႔ လုပ္သင့္တဲ့ အရာတစ္ခု

တစ္ေယာကၷဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ္စ္သဴေၾတ ်ဖစ္ၿပီဆိုရင္ တစၡဳခုအတူတူအမြတၱရ ်ဖစ္ေအာငႅိဳ႕ လုပ္ၾကတဲ့ အရာေၾတ႐ြိပါတယ္

ဒီလိုေပ္ာၥရာေကာင္းတဲ့ အမြတၱေရၾတကို ဖႏၲီးၾကမယၦိဳရင္ေတာ့ ခ္စ္သဴအထင္ႀကီးမႈကို ရ႐ြိၿပီး အတူတူလၫ္း ်ပဳလုပၷိဳငၼယ့္

မုန႔္အတူတူလုပၥား်ခင္း ၊ ဟင္းခ္က္်ခင္းတို႔ ကို လုပ္ေဆာင္ၾကည့ၹိဳ႕ ေျရးခ္ယ္သင့ၸါတယ္

ဒီလိုအတူတူမုန႔ႅဳပၥားရင္း ေပ္ာ္႐ႊင္ရတဲ့ အရသာကို အတူတူခံစားၾကည့ၠာ ခ္စၡငၼႈေၾတ ပိုလို႔ တိုးလာမြာလၫ္း ်ဖစၸါတယ္

ထမင္းလိပ္

ပါဝငၱဲ့ ပစၥၫ္းေၾတကို အတူတူေစ္းဝၾယၳက္ရင္း ထမင္းလိပႅဳပၥားၾကည့ၸါ။ ႐ြမ္းထမင္းေလးခ္က္ၿပီး မုႏႅာဥနီ ၾကက္ဥ

ႏြမ္းမဲ ၊ ႏြမ္းဆီ ၊ ၾကက္ဥေခ္ာင္း ၊ ေရညႇိ နဲ႔ တ်ခား ကိုယၳည့ၥားခ္ငၱဲ့ အရာေၾတကို ထည့္ၿပီးေတာ့ ထမင္းလိပ္ ်ပဳလုပၷိဳငၸါတယ္

ေဟာ့ေပ့ါ

အိမၼြာ ေနရင္း လုပၥားလို႔ ရတဲ့ ေဟာ့ေပါ့ အႏြစၳဳပ္ေလးေၾတကို ဝယ္ၿပီးေတာ့ လိုအပၱဲ့ အသားေၾတ ၊ ၾကက္သားလုံး

ဝက္သားလုံး စတာေၾတ အ်ပင္ ၊ အသီးအျရက္ေၾတကိုပါ အတူတူခ္စ္သဴႏြစ္ေယာက္ဝယ္ၿပီးေတာ့ အိမၼြာပဲ အၾလယၱကူ လုပၥားႏိုငၸါတယ္

ၾကက္ဥလိပ္

ၾကက္ဥလိေပၠတာ့ ကိုယၡ္စ္ရတဲ့ သူကို အဓိကထားလုပ္ေကၽျးသင့ၱဲ့အစားအစာပါ

တစ္ေယာကၠ မခ္ကၱတ္ရငႅၫ္း တစ္ေယာကၠ သင္ေပးလို႔ရတဲ့ ၾလယၠဴတဲ့ ၾကက္ဥလိပ္်ပဳလုပၷၫ္းမို႔ ခ္စ္ရတဲ့သူကို လုပ္ေကၽျးၾကည့ၸါေနာ္

မာလာ႐ြမ္းေကာ

မာလာ႐ြမ္းေကာ အႏြစၳဳပၠိဳ ဝယ္ၿပီး လိုအပၱဲ့ အစာပလာေၾတထည့္႐ုံနဲ႔ ေပ္ာ္ေပ္ာ္ႀကီး လုပၥားလို႔ ရမယ့္ ၾလယၠဴတဲ့ အစားအစာပါ

အခုေဖာ္်ပထားတဲ့ မုန႔္ေၾတက လုပ္ရလၫ္း ၾလယၠဴၿပီး ႏြစ္သစၠဴးမြာ အခ္ိႏၡေဏလးေပး႐ုံနဲ႔ ေပ္ာ္ေပ္ာ္႐ႊင္႐ႊင္ လုပၥားႏိုငၼယ့္ အရာေၾတပါ

အစားအစာေၾတကို အတူတူလုပၥားရင္း ကိုယ္ႀကိဳက္ရတဲ့ အရာေၾတကို အတူတူဖႏၲီးႏိုငၸါတယ္

တ်ခား ကိုယၠၽျမ္းက္ငၱဲ့ မုန႔္ေၾတကိုလၫ္း လုပၥားရင္း ခ္စ္သဴကိုလၫ္း သင္ေပးလို႔ေရသးတာေနာ္

ဒီလိုကိုယ္ႀကိဳကၱာေၾတကို ဖႏၲီးႏိုငၹိဳ႕ အၾတက္ ဟင္းခ္ကၷၫ္းေၾတကို ႀကိဳတင္ေလ့လာထားၿပီးေတာ့ ကိုယၡ္စ္သဴနဲ႔

ေၾတ႕တဲ့ အခါ အထင္ႀကီးခံရမယ့္ နၫ္းလမ္းေလးေၾတကို လက္ေၾတ႕လုပ္ေဆာငၹိဳ႕ တိုၾကၱႏ္းလိုကၸါတယ္ေနာ္ Crd- Marry

unicode

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ တစ္ခုခုအတူတူအမွတ္တရ ျဖစ္ေအာင္လို႔ လုပ္ၾကတဲ့ အရာေတြရွိပါတယ္

ဒီလိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အမွတ္တရေတြကို ဖန္တီးၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခ်စ္သူအထင္ႀကီးမႈကို ရရွိၿပီး အတူတူလည္း ျပဳလုပ္နိုင္မယ့္

မုန႔္အတူတူလုပ္စားျခင္း ၊ ဟင္းခ်က္ျခင္းတို႔ ကို လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္

ဒီလိုအတူတူမုန႔္လုပ္စားရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ အရသာကို အတူတူခံစားၾကည့္ကာ ခ်စ္ခင္မႈေတြ ပိုလို႔ တိုးလာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္

ထမင္းလိပ္

ပါဝင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို အတူတူေစ်းဝယ္ထြက္ရင္း ထမင္းလိပ္လုပ္စားၾကည့္ပါ။ ရွမ္းထမင္းေလးခ်က္ၿပီး မုန္လာဥနီ ၾကက္ဥ

ႏွမ္းမဲ ၊ ႏွမ္းဆီ ၊ ၾကက္ဥေခ်ာင္း ၊ ေရညႇိ နဲ႔ တျခား ကိုယ္ထည့္စားခ်င္တဲ့ အရာေတြကို ထည့္ၿပီးေတာ့ ထမင္းလိပ္ ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္

ေဟာ့ေပ့ါ

အိမ္မွာ ေနရင္း လုပ္စားလို႔ ရတဲ့ ေဟာ့ေပါ့ အႏွစ္ထုပ္ေလးေတြကို ဝယ္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အသားေတြ ၊ ၾကက္သားလုံး

ဝက္သားလုံး စတာေတြ အျပင္ ၊ အသီးအရြက္ေတြကိုပါ အတူတူခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ဝယ္ၿပီးေတာ့ အိမ္မွာပဲ အလြယ္တကူ လုပ္စားနိုင္ပါတယ္

ၾကက္ဥလိပ္

ၾကက္ဥလိပ္ကေတာ့ ကိုယ္ခ်စ္ရတဲ့ သူကို အဓိကထားလုပ္ေကၽြးသင့္တဲ့အစားအစာပါ

တစ္ေယာက္က မခ်က္တတ္ရင္လည္း တစ္ေယာက္က သင္ေပးလို႔ရတဲ့ လြယ္ကူတဲ့ ၾကက္ဥလိပ္ျပဳလုပ္နည္းမို႔ ခ်စ္ရတဲ့သူကို လုပ္ေကၽြးၾကည့္ပါေနာ္

မာလာရွမ္းေကာ

မာလာရွမ္းေကာ အႏွစ္ထုပ္ကို ဝယ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ အစာပလာေတြထည့္႐ုံနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး လုပ္စားလို႔ ရမယ့္ လြယ္ကူတဲ့ အစားအစာပါ

အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ မုန႔္ေတြက လုပ္ရလည္း လြယ္ကူၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးမွာ အခ်ိန္ခဏေလးေပး႐ုံနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လုပ္စားနိုင္မယ့္ အရာေတြပါ

အစားအစာေတြကို အတူတူလုပ္စားရင္း ကိုယ္ႀကိဳက္ရတဲ့ အရာေတြကို အတူတူဖန္တီးနိုင္ပါတယ္

တျခား ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ မုန႔္ေတြကိုလည္း လုပ္စားရင္း ခ်စ္သူကိုလည္း သင္ေပးလို႔ရေသးတာေနာ္

ဒီလိုကိုယ္ႀကိဳက္တာေတြကို ဖန္တီးနိုင္ဖို႔ အတြက္ ဟင္းခ်က္နည္းေတြကို ႀကိဳတင္ေလ့လာထားၿပီးေတာ့ ကိုယ္ခ်စ္သူနဲ႔

ေတြ႕တဲ့ အခါ အထင္ႀကီးခံရမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ေနာ္ Crd- Marry

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*