သင္ရဲ႕ နာမည္မွာ ”K” ပါခဲ့ေသာ္….

သင္ရဲ႕ နာမၫၼြာ ”K” ပါခဲ့ေသာ္….

သင့္ရဲ႕နာမၫၼြာ ”K” ပါခဲ့ေသာ္ ရယႅိဳက္ရင္ ေအသခ္စၹိဳ႕ေကာင္းတာ 9+(နာမၫၼြာ ”K” ပါတဲ့သူေၾတရဲ႕ အဓိက လ္ဳြိ႔ဝြကႅကၷက္ တစၡဳပဲ)

လူတစၹက္သားကို ကူညီတတၱဲ့စိတၠ ေျမးရာပါပဲ(အဲ့ဒီအားနၫ္းခ္ကၠိဳမြ အသုံးခ္ၾသားတဲ့သူေၾတက ႐ြိေသး)ေသဘာထားႀကီးၿပီး ျခင့ႅႊၾတႅယၱယ္(ေဒါသၾထကႅၫ္းခဏပဲ ၿပီးရင္သဴမဟုတ္သလိုနဲ႔)ေနာက္ နာမၫၼြာ ”K” ပါနဲ႔သူေၾတရဲ႕အားသာခ္ကၠေခလးဆျႏႅႏ္းတဲ့အ်ပဳအမူေလးေၾကာင့္ ခ္စၼိၾသားမယ္

(ေနတတ္သလိုေေနနတာေလးကိုကအသဲယားစရာေလး)ေၾတးေၾတးၿပီးငိုတတၱဲ့”Style”ေကႂေၾကလာကၱယ္(ဝမ္းနၫ္းစရာတစၡဳဆို”Version”်ပႏ္်ပႏ္်မႇင့ႅိဳက္ရမြ)

အိပၡ္ငၼဴးတူးနဲ႔ ေယာင္ေနတဲ့ ပုံစံေလးက ခ္စၥရာေလး(မယုံရင္ အသာေလးခိုးၾကည့္ ၿခိ ရၾလႏ္းလို႔ အူပါတကၱာ)၊႐ုပၱၫၡ္ကၠ တစ္ေလာကလုံး ႐ြာေၾကၽးထားရသလိုနဲ႔(ေပါၿပီေဟ့ဆို ဘယ္သဴမြလိုကၼမြီေစရဘူး ေသၾသားမယ္)

အခ္စ္ေရး ကံေမကာင္းတာေလ ဘာ်ဖစၼြႏ္းမသိ(အခ္စ္ေၾကာင့္ သိပ္ေပ္ာ္႐ႊင္ေနရတာက ႐ြားတယၼ္က္ရၫၷဲ႔မ္ၾကၡကၼြ မ်ဖစ္ရရင္ ဘဝက မၿပီးဘူး)။

Credit

unicode

သင္ရဲ႕ နာမည္မွာ ”K” ပါခဲ့ေသာ္….

သင့္ရဲ႕နာမည္မွာ ”K” ပါခဲ့ေသာ္ ရယ္လိုက္ရင္ အေသခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာ 9+(နာမည္မွာ ”K” ပါတဲ့သူေတြရဲ႕ အဓိက လ်ဳွိ႔ဝွက္လက္နက္ တစ္ခုပဲ)

လူတစ္ဖက္သားကို ကူညီတတ္တဲ့စိတ္က ေမြးရာပါပဲ(အဲ့ဒီအားနည္းခ်က္ကိုမွ အသုံးခ်သြားတဲ့သူေတြက ရွိေသး)သေဘာထားႀကီးၿပီး ခြင့္လႊတ္လြယ္တယ္(ေဒါသထြက္လည္းခဏပဲ ၿပီးရင္သူမဟုတ္သလိုနဲ႔)ေနာက္ နာမည္မွာ ”K” ပါနဲ႔သူေတြရဲ႕အားသာခ်က္ကခေလးဆန္လြန္းတဲ့အျပဳအမူေလးေၾကာင့္ ခ်စ္မိသြားမယ္

(ေနတတ္သလိုေနေနတာေလးကိုကအသဲယားစရာေလး)ေတြးေတြးၿပီးငိုတတ္တဲ့”Style”ကေႂကြေလာက္တယ္(ဝမ္းနည္းစရာတစ္ခုဆို”Version”ျပန္ျပန္ျမႇင့္လိုက္ရမွ)

အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ ေယာင္ေနတဲ့ ပုံစံေလးက ခ်စ္စရာေလး(မယုံရင္ အသာေလးခိုးၾကည့္ ခြိ ရလြန္းလို႔ အူပါတက္တာ)၊႐ုပ္တည္ခ်က္က တစ္ေလာကလုံး ရွာေကြၽးထားရသလိုနဲ႔(ေပါၿပီေဟ့ဆို ဘယ္သူမွလိုက္မမွီေစရဘူး ေသသြားမယ္)

အခ်စ္ေရး ကံမေကာင္းတာေလ ဘာျဖစ္မွန္းမသိ(အခ်စ္ေၾကာင့္ သိပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေနရတာက ရွားတယ္မ်က္ရည္နဲ႔မ်က္ခြက္မွ မျဖစ္ရရင္ ဘဝက မၿပီးဘူး)။

Credit

သင္ရဲ႕ နာမည္မွာ ”K” ပါခဲ့ေသာ္….

သင့္ရဲ႕နာမည္မွာ ”K” ပါခဲ့ေသာ္ ရယ္လိုက္ရင္ အေသခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာ 9+(နာမည္မွာ ”K” ပါတဲ့သူေတြရဲ႕ အဓိက လ်ဳွိ႔ဝွက္လက္နက္ တစ္ခုပဲ)

လူတစ္ဖက္သားကို ကူညီတတ္တဲ့စိတ္က ေမြးရာပါပဲ(အဲ့ဒီအားနည္းခ်က္ကိုမွ အသုံးခ်သြားတဲ့သူေတြက ရွိေသး)သေဘာထားႀကီးၿပီး ခြင့္လႊတ္လြယ္တယ္(ေဒါသထြက္လည္းခဏပဲ ၿပီးရင္သူမဟုတ္သလိုနဲ႔)ေနာက္ နာမည္မွာ ”K” ပါနဲ႔သူေတြရဲ႕အားသာခ်က္ကခေလးဆန္လြန္းတဲ့အျပဳအမူေလးေၾကာင့္ ခ်စ္မိသြားမယ္

(ေနတတ္သလိုေနေနတာေလးကိုကအသဲယားစရာေလး)ေတြးေတြးၿပီးငိုတတ္တဲ့”Style”ကေႂကြေလာက္တယ္(ဝမ္းနည္းစရာတစ္ခုဆို”Version”ျပန္ျပန္ျမႇင့္လိုက္ရမွ)

အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ ေယာင္ေနတဲ့ ပုံစံေလးက ခ်စ္စရာေလး(မယုံရင္ အသာေလးခိုးၾကည့္ ခြိ ရလြန္းလို႔ အူပါတက္တာ)၊႐ုပ္တည္ခ်က္က တစ္ေလာကလုံး ရွာေကြၽးထားရသလိုနဲ႔(ေပါၿပီေဟ့ဆို ဘယ္သူမွလိုက္မမွီေစရဘူး ေသသြားမယ္)

အခ်စ္ေရး ကံမေကာင္းတာေလ ဘာျဖစ္မွန္းမသိ(အခ်စ္ေၾကာင့္ သိပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေနရတာက ရွားတယ္မ်က္ရည္နဲ႔မ်က္ခြက္မွ မျဖစ္ရရင္ ဘဝက မၿပီးဘူး)။

Credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*