အအိုျဖစ္သြားတဲ့သူေတြဖတ္ရင္ ရင္ထုမနာျဖစ္မွာစိုးလို႔အပ်ိဳစစ္စစ္ မိန္းခေလးမ်ားသာဖတ္ရန္ဆိုတဲ့စာ

အအို်ဖစ္ၾသားတဲ့သူေၾတဖတ္ရင္ ရငၳဳမနာ်ဖစၼြာစိုးလို႔အပ္ိဳစစၥစ္ မိႏ္းေခလးမ္ားသာဖတ္ရႏၦိဳတဲ့ စာ

ေခါင္းစၪ္ၾကၫ့္ၿပီး တမ္ိဳးမထငၷဲ႔အုံး အအို်ဖစ္ၾသားတဲ့သူေၾတဖတ္ရင္ ရငၳဳမနာ်ဖစၼြာစိုးလို႔ေနာ္အပ္ိဳစစၥစၦိဳတာက ခုေခတၠ ၁၆ ႏြစ္၁၇ႏြစၦိဳရငၠိဳ ရၫ္းစားက ႐ြိေနၾကတာ ။

ရၫ္းစား်ဖစၱာ ၁ ရကၼၾကာဘူး living together က ေေနနၾကၿပီေလတကယ္ေတာ့ လကၼထပ္ေရသးပဲနဲ႔အတူတူေနၾကတာ မိႏ္းေခလးတစ္ေယာက္အၾတက္ လုံးဝတႏၹိဳးက္ၾသားပါၿပီအပ္ိဳစင္ ဘဝဆိုတာ ေယာက္ၤားတိုင္းရဲ႕ တႏၹိဳးထား်ခင္းကို ခံထားရသူလို႔ေတာင္ တငၥားထားၾကပါတယ္။အပ္ိဳစေငၠန အအို ်ဖစၹိဳ႕က ၅မိနစၼၾကာပါဘူး

ဒါေပမယ့္ အအိုေကန အပ္ိဳ ်ပႏ္်ဖစၹိဳ႕က ႐ြိသမြ္ စၫ္းစိမ္း ပုံေပးမယၦိဳရင္ေတာ့ ဒီ ဘဝအၾတက္်ပႏၼရႏိုင္ေတာ့ပါဘူးခ္စ္သဴ႐ြိခဲ့ရငႅၫ္း ဒီအပ္ိဳစငၻဝကိုထိႏ္းသိမ္းပါ။ ခ္စ္သဴကို နားလၫ္ေအာင္ သူေသဘာေပါက္ေအာင္ ေ်ပာ်ပထားပါ။ ဒါမြ သူဘကၠ လကၼခံဘူး ။

စိတၡဳၾသားတယၦိဳရင္ေတာ့ရဲရဲႀကီးသာ လမ္းၿခဲလိုကၸါ။သူ တကယၡ္စၱာမဟုတၱာေသခ္ာေနပါၿပီ။ေေသလာက္ေအာငၡ္စ္ေနပါေစ အပ္ိဳစင္ ဘဝကိုထိႏ္းသိမ္းထားပါ။ဘဝမြာ ရၫ္းစားဦးနဲ႔ႀလဲက္တာ ၁၀၀မြာ ၉၀ အထိ ႐ြိထားတာပါ။ ရၫ္းစားဦးကတၫ္းက အပ္ိဳစငၻဝကို ေပးထားခဲ့လို႔။

ေအၾကာင္းတစၡဳခုေၾကာင့္ သူနဲ႔မ္ားႀလဲၾသားခဲ့ရင္ေနာျငၱင္ ကိုယၷဲ႔တကယႅၾကၱဲရမယ့္ ေယာက္ၤားနဲ႔ေၾတ႕မြာ အႀကီးႀကီးေနာငၱရပါလိမ့္မယ္ ။ အဲက္ေမြတာ့ေနာငၱရပါတယႅိဳ႕သိၾသားလၫ္းေနာကၠ္ၾသားပါၿပီ။အခႏ္႔မသင့္ရင္ အိမ္ေထာင္ေရ်ပသာနာေေၾတတာသ္်ဖစႅာႏိုငၸါတယ္။

ထိုင္ဝမၼြာ အိမၳာငၠ္ၿပီးလို႔ေကလးေတာင္ ၃ေယာက္ ရၿပီးမြ အပ္ိဳဘဝတုႏ္းက ရၫ္းစားေဟာင္းနဲ႔အတူတူေနခဲ့တဲ့ video ဖိုင္ေၾတ laptopေကနတဆင့္်ပႏ္႔ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးႀကဲၾသားခဲ့တာ တကယႅက္ေၾတ႕ပါ။အတုမယူသင့္တာေတာ့ အတုမယူပါနဲ႔ညီမတို႔

(ေနာကၱစၱစၡဳ ျအႏႅိဳင္းမြာ statusတင္ရငႅၫ္း ေစာကာၻ်ဖစ္ ေစာက္ညာ်ဖစၱယ္ ။ အဲလို ေစာက္ေၾတထၫ့္ထၫ့္ၿပီး ႐ိုင္းတာေၾတ မတငၠ္ဖို႔လၫ္း ေတာင္းဆိုပါတယ္။ကိုယ္ဟာကိုယ္ ဘာထင္ေနလဲေတာ့မသိပါ။ အမ္ားအ်မငၼြာ အရမ္း႐ိုင္းတဲ့မိႏ္းမဆိုတာေတာ့ လူတိုင္းအထင္ေသးၾသားတတ္ၾကပါတယ္။)

မိႏ္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕တႏၹိဳးဆိုတာ လြတာ ခ္မ္းသာတာကို ေ်ပာတာ မဟူတၸါဘူး ။ အပ္ိဳစင္ ဘဝကိုေ်ပာထားတာပါ

ေေသလာက္ေအာေငႅြနပါေစ လကၼထပ္ေသးပဲ အအို်ဖစ္ၾသားရငၼိႏ္းမတႏၹိဳးက က္ၾသားၿပီဆိုတာ သတိ႐ြိၾကပါ ညီမငယၱိဳ႕living together ( လကၼထပ္ေသးပဲ အတူတူေန်ခင္း) ဘဝမြာ ဆငၡ္ငၷိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။

အပ္ိဳဘဝကိုတႏၹိဳး႐ြိေစခ္ငၱယၦိဳ shareေလးလုပ္ၿပီး အမ္ားသိေအာငၠဴညီေစခ္ငၸါတယ္…။

crd-Swar Gyee

unic0de

အအိုျဖစ္သြားတဲ့သူေတြဖတ္ရင္ ရင္ထုမနာျဖစ္မွာစိုးလို႔အပ်ိဳစစ္စစ္ မိန္းခေလးမ်ားသာဖတ္ရန္ဆိုတဲ့ စာ

ေခါင္းစဥ္ၾကည့္ၿပီး တမ်ိဳးမထင္နဲ႔အုံး အအိုျဖစ္သြားတဲ့သူေတြဖတ္ရင္ ရင္ထုမနာျဖစ္မွာစိုးလို႔ေနာ္အပ်ိဳစစ္စစ္ဆိုတာက ခုေခတ္က ၁၆ ႏွစ္၁၇ႏွစ္ဆိုရင္ကို ရည္းစားက ရွိေနၾကတာ ။

ရည္းစားျဖစ္တာ ၁ ရက္မၾကာဘူး living together က ေနေနၾကၿပီေလတကယ္ေတာ့ လက္မထပ္ရေသးပဲနဲ႔အတူတူေနၾကတာ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္အတြက္ လုံးဝတန္ဖိုးက်သြားပါၿပီအပ်ိဳစင္ ဘဝဆိုတာ ေယာက်ၤားတိုင္းရဲ႕ တန္ဖိုးထားျခင္းကို ခံထားရသူလို႔ေတာင္ တင္စားထားၾကပါတယ္။အပ်ိဳစင္ကေန အအို ျဖစ္ဖို႔က ၅မိနစ္မၾကာပါဘူး

ဒါေပမယ့္ အအိုကေန အပ်ိဳ ျပန္ျဖစ္ဖို႔က ရွိသမွ် စည္းစိမ္း ပုံေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ ဘဝအတြက္ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူးခ်စ္သူရွိခဲ့ရင္လည္း ဒီအပ်ိဳစင္ဘဝကိုထိန္းသိမ္းပါ။ ခ်စ္သူကို နားလည္ေအာင္ သူသေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပထားပါ။ ဒါမွ သူဘက္က လက္မခံဘူး ။

စိတ္ခုသြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ရဲရဲႀကီးသာ လမ္းခြဲလိုက္ပါ။သူ တကယ္ခ်စ္တာမဟုတ္တာေသခ်ာေနပါၿပီ။ေသေလာက္ေအာင္ခ်စ္ေနပါေစ အပ်ိဳစင္ ဘဝကိုထိန္းသိမ္းထားပါ။ဘဝမွာ ရည္းစားဦးနဲ႔လြဲက်တာ ၁၀၀မွာ ၉၀ အထိ ရွိထားတာပါ။ ရည္းစားဦးကတည္းက အပ်ိဳစင္ဘဝကို ေပးထားခဲ့လို႔။

အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ သူနဲ႔မ်ားလြဲသြားခဲ့ရင္ေနာင္တြင္ ကိုယ္နဲ႔တကယ္လက္တြဲရမယ့္ ေယာက်ၤားနဲ႔ေတြ႕မွာ အႀကီးႀကီးေနာင္တရပါလိမ့္မယ္ ။ အဲက်မွေတာ့ေနာင္တရပါတယ္လို႔သိသြားလည္းေနာက္က်သြားပါၿပီ။အခန္႔မသင့္ရင္ အိမ္ေထာင္ေရျပသာနာေတြေတာသ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ထိုင္ဝမ္မွာ အိမ္ထာင္က်ၿပီးလို႔ကေလးေတာင္ ၃ေယာက္ ရၿပီးမွ အပ်ိဳဘဝတုန္းက ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔အတူတူေနခဲ့တဲ့ video ဖိုင္ေတြ laptopကေနတဆင့္ျပန္႔ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးကြဲသြားခဲ့တာ တကယ္လက္ေတြ႕ပါ။အတုမယူသင့္တာေတာ့ အတုမယူပါနဲ႔ညီမတို႔

(ေနာက္တစ္တစ္ခု အြန္လိုင္းမွာ statusတင္ရင္လည္း ေစာက္ဘာျဖစ္ ေစာက္ညာျဖစ္တယ္ ။ အဲလို ေစာက္ေတြထည့္ထည့္ၿပီး ႐ိုင္းတာေတြ မတင္က်ဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုပါတယ္။ကိုယ္ဟာကိုယ္ ဘာထင္ေနလဲေတာ့မသိပါ။ အမ်ားအျမင္မွာ အရမ္း႐ိုင္းတဲ့မိန္းမဆိုတာေတာ့ လူတိုင္းအထင္ေသးသြားတတ္ၾကပါတယ္။)

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးဆိုတာ လွတာ ခ်မ္းသာတာကို ေျပာတာ မဟူတ္ပါဘူး ။ အပ်ိဳစင္ ဘဝကိုေျပာထားတာပါ

ေသေလာက္ေအာင္လွေနပါေစ လက္မထပ္ေသးပဲ အအိုျဖစ္သြားရင္မိန္းမတန္ဖိုးက က်သြားၿပီဆိုတာ သတိရွိၾကပါ ညီမငယ္တို႔living together ( လက္မထပ္ေသးပဲ အတူတူေနျခင္း) ဘဝမွာ ဆင္ခ်င္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။

အပ်ိဳဘဝကိုတန္ဖိုးရွိေစခ်င္တယ္ဆို shareေလးလုပ္ၿပီး အမ်ားသိေအာင္ကူညီေစခ်င္ပါတယ္…။

crd-Swar Gyee

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*