ဇြန္လ တတိယပတ္(၁၀)ရက္အတြက္ မိုးေလဝသ ႏွင့္ ျမစ္ေရခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား

ဇြန္လ တတိယပတ္(၁၀)ရက္အတြက္ မိုးေလဝသ ႏွင့္ ျမစ္ေရခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေရအေျခေနခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကို (၂၁.၆.၂၀၂၂) ရက္ေန႔တြင္မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနမွ ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။

အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလသည္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ အားအနည္းအငယ္မွအားအသင့္အတင့္ ရွိနိုင္ၿပီး၊က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္အားအသင့္အတင့္ ရွိနိုင္ပါသည္။

မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေနမွာေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲထက္ပိုနိုင္ၿပီး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲေအာက္ေလ်ာ့နည္းနိုင္ကာ၊

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ရြာသြန္းျမဲခန႔္ မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာနိုင္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း)၊

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္(၇)ရက္မွ (၉)ရက္ခန္႔ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ (၄)ရက္မွ (၆)ရက္ခန္႔ မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာနိုင္ပါသည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀:၃၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရပင္လယ္ျပင္ခရီးအတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ေတြကေတာ့ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုတ္သုံေလ အားအသင့္အတင့္ ရွိေနပါသည္။

ရန္ကုန္မွတနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္‌ေလၽွာက္ ပင္လယ္ျပင္ခရီးအတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ယေန႔မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း မိုးေလ၀သအ‌ေျခအေနေနရာအႏွံ့အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာမည္။

အျမင္တာ။ (၄)မိုင္၊ မိုးရြာစဥ္ (၁)မိုင္ခန႔္။

ေရျပင္ေလ။ အေနာက္(သို႔)အေနာက္ေတာင္၊တစ္နာရီပင္လယ္မိုင္ (၅-၁၀)မိုင္၊တစ္ခါတစ္ရံ (၂၅)မိုင္။

လွိုင္းအ‌ေျခအေန။ လွိုင္းအသင့္အတင့္ရွိမည္။
လွိုင္းအျမင့္။ (၅)ေပမွ (၈)ေပခန္႔။

ရန္ကုန္မွ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ ပင္လယ္ျပင္ခရီးအတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ယေန႔မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္းေနရာအႏွံ့အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာၿပီး၊ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးနိုင္ပါသည္။

အျမင္တာ။ (၃)မိုင္၊ မိုးရြာစဥ္ မိုင္ဝက္ခန႔္။

ေရျပင္ေလ။အေနာက္(သို႔)အေနာက္ေတာင္၊တစ္နာရီပင္လယ္မိုင္(၁၀-၁၅)မိုင္၊တစ္ခါတစ္ရံ မိုင္(၃၀)။

လွိုင္းအ‌ေျခအေန။ လွိုင္းအသင့္အတင့္ရွိမည္။

လွိုင္းအျမင့္။(၅)ေပမွ (၈)ေပခန္႔ ရွိတယ္လို႔ခန႔္မွန္းေပးထားပါတယ္။

ဇြန္လ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြက္ ျမစ္ေရအေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ-

Source မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*